همايش ملي پرستاري،مراقبت و سلامت روانبرنامه های همایش

برنامه ­های جانبی (کارگاه، هم اندیشی، بازدید، نمایشگاه و ...) 

CPR پیشرفته

تفسیر نوار قلب

ماساژ درمانی

مراقبت از زخم ها

تفسیر آزمون های روانی عینی و فرافکن

راهکارهای مقابله با استرس در بحران ها

مقاله نویسی

END NOTE

تلفن ثابت

01734368011

نمابر

01734365070

ایمیل
آدرس

گلستان شهرستان بندرگز کیلومتر یک اتوبان بندرگز به ساری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بندرگز