همايش ملي پرستاري،مراقبت و سلامت روان

محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
مراقبت سالمندی
مراقبت مادر و نوزاد
مراقبت روان پرستاری
مراقبت در بیماری های مزمن
مراقبت ها در بیماری های همه گیر
مراقبت تسکینی
مراقبت های فوری در سوانح و بلایا
مراقبت از گروه های آسیب پذیر
مراقبت در اعتیاد
خود مراقبتی
اخلاق و مراقبت پرستاری
حاکمیت بالینی
روش های نوین کنترل عفونت
مراقبت های دوران قرنطینه در بیماری های همه گیر
بهداشت و سلامت روان
سلامت روانی در شبکه های مجازی
کیفیت زندگی وبهداشت روان
معنویت و سلامت روان
اخلاق مداری
پیشگیری از بیماری های همه گیر
سلامت باروری زنان
بهداشت تغذیه
رفتار سازمانی در پرستاری
روش ها و فنآوری های نوین در آموزش
محور ویژه: مراقبت و سلامت روان پساکرونا

محورهای فرعی همایش


تلفن ثابت

01734368011

نمابر

01734365070

ایمیل
آدرس

گلستان شهرستان بندرگز کیلومتر یک اتوبان بندرگز به ساری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بندرگز