راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله

23 مرداد 1397

پژوهشگران محترم لطفاً قبل از اقدام به ثبت نام نکات زیر را مرور فرمایید تا هنگام ثبت مقاله و ارسال فایل ها دچار مشکل نشوید:


پژوهشگران محترم لطفاً قبل از اقدام به ثبت نام نکات زیر را مرور فرمایید تا هنگام ثبت مقاله و ارسال فایل ها دچار مشکل نشوید:


47
مطالب مرتبط

تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بندرگز