تاریخ شروع ثبت نام در همایش 10 شهریور 1397
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 10 شهریور 1397
آخرین مهلت ثبت نام 6 آذر 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 6 آذر 1397
اعلام نتایج داوری 10 آذر 1397
تاریخ برگزاری
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بندرگز