اولین همایش ملی مادر کوثر شناخت ابعاد وجودی حضرت خدیجه سلام الله علیهاکمیته علمی همایش

1         حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدعلی طاهری--- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، دبیر هیأت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان

2         حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم باغشنی--- مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان

3         حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالعلی پاکزاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز و دبیر کمیته علمی

4         حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدی مهر---   عضو هیات علمی دانشگاه گلستان

5         حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید رضا موسوی--- رئیس شورای فرهنگی استان گلستان

6         دکتر غلامرضا منتظری---   عضو هیات علمی دانشگاه گلستان و رئیس بسیج اساتید استان گلستان

7         دکتر اسماعیل نادری---   عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان گلستان

8         دکتر حسین دائی زاده--- مدرس واحد بابل

9         دکتر معصومه باقرپور----- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

10      صدیقه گل بابازاده( دانشجوی دکتری)--- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

11      دکتر محمدمهدی شمسایی--- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

12      دکتر علیرضا همایونی--- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

13      دکتر الناز پوراحمدی ---- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

14      دکتر محمد مهدی نادری---   عضو هیات علمی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر

15      دکتر حسن مبینی--- عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ساری

16      دکتر حمید محمد قاسمی---   عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

17      دکتر یدالله سپهری---   مدیر گروه عمومی دانشگاه منابع طبیعی گلستان

18      دکتر محمدرضا عجم نوروزی--- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

19      دکتر عباس اشرفی--- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

20      دکتر مرتضی بابایی --- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد کهنوج

21      دکتر اصغر بابایی --- پژوهشگر

22      دکتر سید محمدتقی دهقانی --- عضو هیات علمی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی واحد خمین

23      دکتر ابوذر صیادی--- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد کهنوج

24      دکتر علی رحیمی صادق--- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد بافت

25      دکتر سید عبداله محمودی--- عضو هیات علمی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی واحد اراک

26      دکتر حسن جعفری پور--- عضو هیات علمی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی واحد اراک

27      دکتر بهرام دهقانی--- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد کهنوج

28      دکتر نصیری--- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد بهشهر

29      دکتر حسین فکوری--- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر

30      دکتر وحید فلاح--- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

31      دکتر بابک حسین زاده--- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

32      دکتر غلامحسین رئیسیان-- استادیار دانشگاه فردوسی

33      دکتر محمدحسن رستمی--- دانشیار دانشگاه فردوسی

34      دکتر عسگری حسینی مقدم--- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

35      دکتر خرمی--- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

36      دکترسیداحمد میریان--- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

37      دکتر ابراهیم فلاح--- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

38      دکتر اسفندیاری---- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

39      دکتر حبیبی--- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
پوستر همایش
تلفن ثابت

01734368011

نمابر

01734365070

ایمیل

info@bandargaziau.ac.ir

آدرس

گلستان شهرستان بندرگز دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بندرگز