سومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایرانروش تدوین چکیده

عنوان مقاله

 

1نام و نام خانوادگي نويسنده اول، 2 نام و نام خانوادگي نويسنده دوم، 3 نام و نام خانوادگي نويسنده سوم

1 محل كار نويسنده اول، آدرس پست الکترونيک نويسنده اول

2 محل كار نويسنده دوم، آدرس پست الکترونيک نويسنده دوم

3 محل كار نويسنده سوم، آدرس پست الکترونيک نويسنده سوم

                                                              

چکيده

   در متن چکیده از ذكر مقدمات و كليات خودداري شود و مستقيماً به مسأله مورد مطالعه و اهداف آن، اساس كار و ميزان موفقيت اين مطالعه با استناد به نتايج كار به طور مختصر اشاره شود. در چكيده از ذكر جزييات كار، شكل‌ها، جدول­ها، فرمول‌ها، و مراجع‌ پرهيز كنيد. چکیده حداكثر شامل 150 كلمه بوده با قلم نازنين اندازه 11 برای نوشتار فارسی و با قلم Times New Roman با اندازه 10 برای لغات انگلیسی نوشته شود.

واژه هاي كليدي: حداكثر ٨ واژه، مجزا شده با ويرگول، با قلم نازنين اندازه 11.

 

تلفن ثابت

01734368011

نمابر

01734365070

ایمیل

info@bandargaziau.ac.ir

آدرس

استان گلستان شهرستان بندرگز کیلومتر یک اتوبان بندرگز به ساری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بندرگز