سومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
مهندسی برق
مهندسی الکترونیک
مهندسی پزشکی
مهندسی کامپیوتر
مهندسی مخابرات

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
قدرتمهندسی برق
الکترونیک مهندسی الکترونیک
مخابراتمهندسی مخابرات
کنترل و ابزار دقیقمهندسی برق
مهندسی پزشکیمهندسی پزشکی
مکاترونیکمهندسی کامپیوتر
هوش مصنوعیمهندسی کامپیوتر


تلفن ثابت

01734368011

نمابر

01734365070

ایمیل

info@bandargaziau.ac.ir

آدرس

استان گلستان شهرستان بندرگز کیلومتر یک اتوبان بندرگز به ساری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بندرگز