سومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایرانحامیان همایش

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

انتشارات بوم سازه

بسیج مهندسین صنعتی استان گلستان

دانشگاههای آزاد اسلامی استان گلستان

برق منطقه ای استان مازندران و گلستان
تلفن ثابت

01734368011

نمابر

01734365070

ایمیل

info@bandargaziau.ac.ir

آدرس

استان گلستان شهرستان بندرگز کیلومتر یک اتوبان بندرگز به ساری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بندرگز