سومین همایش ملی حسابداری ،مدیریت و اقتصاد ایران

ورود
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
حسابداری،حسابرسی و اقتصاد مقاومتی
جهانی شدن حسابداری و پذیرش IFRS
نقش حسابداری و حسابرسی در دوران پساتحریم
الزامات لازم جهت دستیابی به اهداف حسابداری تعهدی در بخش عمومی
یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری و حسابرسی
راهبری شرکتی،شفافیت و مسئولیت پاسخگویی
روش ها و ابزارهای نوین تامین مالی
مدیریت هزینه و ارزش آفرینی بنگاه
اخلاق حرفه ای در کسب و کار

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
حسابداری،حسابرسی و اقتصاد مقاومتیحسابداری،حسابرسی و اقتصاد مقاومتی
جهانی شدن حسابداری و پذیرش IFRSجهانی شدن حسابداری و پذیرش IFRS
نقش حسابداری و حسابرسی در دوران پساتحریمنقش حسابداری و حسابرسی در دوران پساتحریم
الزامات لازم جهت دستیابی به اهداف حسابداری تعهدی در بخش عمومیالزامات لازم جهت دستیابی به اهداف حسابداری تعهدی در بخش عمومی
یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری و حسابرسییافته های نوین و مباحث روز در حسابداری و حسابرسی
راهبری شرکتی،شفافیت و مسئولیت پاسخگوییراهبری شرکتی،شفافیت و مسئولیت پاسخگویی
روش ها و ابزارهای نوین تامین مالیروش ها و ابزارهای نوین تامین مالی
مدیریت هزینه و ارزش آفرینی بنگاهمدیریت هزینه و ارزش آفرینی بنگاه
اخلاق حرفه ای در کسب و کاراخلاق حرفه ای در کسب و کار


تلفن ثابت

01734368011

نمابر

01734365070

ایمیل
آدرس

گلستان شهرستان بندرگز کیلومتر یک اتوبان بندرگز به ساری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بندرگز