سومین همایش ملی حسابداری ،مدیریت و اقتصاد ایران

ورود
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .
کمیته علمی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکتر فریدون رهنمای رودپشتیاستاد گروه حسابداری

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران وعضو افتخاری کمیته علمی

دکتر رضوان حجازیاستاد گروه حسابداری

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الزهرا

دکتر حمید رضا وکیلی فرددانشیار گروه حسابداری

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر قدرت¬الله طالب نیادانشیارگروه حسابداری

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر احمد یعقوب نژاددانشیار گروه حسابداری

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر رمضانعلی رویاییاستادیار گروه حسابداری

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکترمحمد حسین صفرزادهاستادیار گروه حسابداری

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید بهشتی

دکتر محمد رضا عبدلیدانشیار گروه حسابداری

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

دکتر منصور گرکزدانشیار گروه حسابداری

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

دکتر پرویز سعیدیدانشیار گروه حسابداری

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد

دکتر عباس افلاطونیاستادیار گروه حسابداری

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

دکتر خزیناستادیار گروه حسابداری

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد

دکتر علیرضا معطوفیاستادیار گروه حسابداری

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

دکترمهدی بشکوهاستادیار گروه حسابداری

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکترعلی اکبر رمضانیاستادیار گروه حسابداری

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

دکتر اعظم ولی زادهاستادیار گروه حسابداری

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی الزهرا

دکتر مژگان رباط میلی 

کارشناس مسئول اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار

دکتر ابراهیم جوشن 

کارشناس اداره آموزش و گواهی نامه های حرفه ای سازمان بورس اوراق بهادار

دکتر خدیجه اسلامیدبیر کمیته علمی همایش

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرگز

دکتر حسین کاظمیاستادیار گروه حسابداری

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر محسن حمیدیاناستادیار گروه حسابداری

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتر محبوبه جعفریاستادیار گروه حسابداری

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتر افسانه سروش یاراستادیار گروه حسابداری

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

دکتر علی احمدیاستادیار گروه حسابداری

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

دکتر طاهر اسکندرلیاستادیار گروه حسابداری

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد

دکتر یاسر رضایی 

عضو محترم هیات علمی موسسه غیرانتفاعی گلستان

دکتر احمد عبدالهی 

عضو محترم هیات علمی موسسه غیرانتفاعی گلستان

دکترایوب احمدی موسی آبادیاستادیار

عضو محترم هیات علمی موسسه غیرانتفاعی گلستان

دکتر ابوالفضل مومنی 

عضو محترم هیات علمی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی

دکتر بهنام ولیان 

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر رویا ایزی 

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و دانشجوی دکترا

دکتر جواد بابایی خلیلیدبیر کمیته اجرایی همایش

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرگز

دکتر مجتبی مشدئی 

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

دکتر علیرضا حسن ملکی 

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرگز

دکتر مهدی صفری گرایلی 

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرگز

دکتر حمید جمال لیوانی 

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرگز

دکتر مریم شهری 

عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرودتلفن ثابت

01734368011

نمابر

01734365070

ایمیل
آدرس

گلستان شهرستان بندرگز کیلومتر یک اتوبان بندرگز به ساری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بندرگز