دومین همایش ملی حسابداری ،مدیریت و اقتصاد ایران

 

 

 
Captcha


 
دومین همایش ملی حسابداری ،مدیریت و اقتصاد ایران
تلفن ثابت

01734368011

نمابر

01734365070

ایمیل

info@conf.bandargaziau.ac.ir

تلفن همراه
آدرس

استان گلستان شهرستان بندرگز کیلومتر یک اتوبان بندرگز به ساری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

تلفن ثابت

01734368011

نمابر

01734365070

ایمیل

info@conf.bandargaziau.ac.ir

آدرس

استان گلستان شهرستان بندرگز کیلومتر یک اتوبان بندرگز به ساری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بندرگز