اولين همايش ملی رویکردهای نوین در تربیت بدنی و علوم ورزشیتاریخ های مهم

 

مهلت ارسال مقالات : 1394/2/6

 

اعلام نتایج داوری: 1394/2/12

 

تاریخ برگزاری همایش: 1394/2/22

 

 

تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بندرگز