اولين همايش ملی رویکردهای نوین در تربیت بدنی و علوم ورزشیدرباره همایش

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز در نظر دارد با استعانت از درگاه الهي اولین همایش ملی رویکرهای نوین در تربیت بدنی و علوم ورزشی را در تارخ 22/2/94 برگزار نماید. بي‌ترديد برگزاري چنين همايشی مستلزم هم‌انديشي، هماهنگي و همکاري صاحب‌نظران و تلاشگران عرصه علم و پژوهش می باشد. از اين‌رو، از همه انديشمندان، پژوهشگران، استادن و دانشجويان دعوت می شود با ارسال مقالات خود در اين تلاش علمي سهيم گردند. 

تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بندرگز