اولين همايش ملی مباحث نوین در مهندسی عمرانکمیته اجرایی

حوزه رئيس كميته كميته هاي زيرمجموعه  مسئولين كميته ها
اداري و مالي جناب آقاي جواد بابایی خلیلی مالي، تداركات، اسكان و تشريفات جناب آقاي مهندس محمد امین بهی ، جناب آقاي حميد جمال ليواني، جناب آقاي روح الله ربانی
روابط عمومي  جناب آقاي مهندس نصير عبدي سمعي- بصري و تبليغات جناب آقاي عبدالله سرگل زائی، جناب آقاي مهدي صالحي
حراست جناب آقاي مهندس فاضل جهانشاهی حراست، انتظامات ----
دانشجويي جناب آقاي دكتر مجید محمد نژاد پذيرايي سركارخانم مهندس سیما متقی
عمراني جناب آقاي مهندس مهدی خسرونژاد فني، تأسيسات جناب آقاي سید عباس سادات
فرهنگي حضرت حجه‌الاسلام و المسلمين سید سجاد بابازاده فرهنگي جناب آقاي عبدالله سرگل زائی
پژوهشي سركارخانم مهندس لاله لقايي پذيرش، رايانه و دبيرخانه همايش جناب آقای جواد طاهری
تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بندرگز