اولين همايش ملی مباحث نوین در مهندسی عمراندرباره همایش

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز در نظر دارد با استعانت از درگاه الهي و پس از برگزاري موفقيت‌آميز«اولين همایش منطقه ای مهندسی عمران با رويكرد توسعه پایدار» در آبان‌ماه 1391و استقبال كم‌نظير شركت‌ها و سازمان‌هاي حامي در برگزاري همايش، اولین همایش ملی مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار را در تارخ 94/2/6 برگزار نماید. بي‌ترديد برگزاري چنين همايشی مستلزم هم‌انديشي، هماهنگي و همکاري صاحب‌نظران و تلاشگران عرصه علم و پژوهش می باشد. از اين‌رو، از همه انديشمندان، پژوهشگران، استادن و دانشجويان دعوت می شود با ارسال مقالات خود در اين تلاش علمي سهيم گردند. 

تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بندرگز